Képzés

Képzési és Innovációs Igazgatóság

A Filmalap nagy hangsúlyt fektet a magyar filmipar és filmkultúra fejlesztésére, a jövő filmes szakembereinek képzésére, ezt célozzák képzési programjai és pályázatai.

A hazai filmgyártás versenyképességének fokozása érdekében 2016-ban elindult a Filmipari Képzési Program, amelynek elsődleges célja a szakma számos területén tapasztalt munkaerőhiány megszüntetése, a filmes szakemberek utánpótlásának megteremtése.

2017 őszén, a Filmipari Képzési Program fejlesztéseként kezdte meg munkáját a Filmalap Képzési és Innovációs Igazgatósága. Az Igazgatóság feladatainak megtervezésében számos hazai és külföldi szakember vett részt, az általuk megjelölt fejlesztési területek:

  • rövid, célirányos képzések a hiányszakmák területén és kreatív szakmai továbbképzések

  • közönségnevelés és a magyar filmes tartalmak eljuttatása a fiatal generációkhoz

  • kutatás és fejlesztés

 

Elérhetőségek

Képzési és innovációs igazgató: Lányi Eszter, ffp@filmalap.hu

Képzési menedzser: Horváth Dóra, horvath.dora@filmalap.hu, +36 30 451 3509

Programasszisztens: Erdős Emese, erdos.emese@filmalap.hu, +36 20 398 4134

 

Szakmai tanácsadók:

Dr. Takács Ildikó Katalin, a Digic Pictures üzletfejlesztési igazgatója, a filmipari képzési program kidolgozója

Pálos György, filmrendező, egyetemi oktató

Zákonyi S. Tamás, Mafilm igazgató, a filmipari képzési program kidolgozója

 

Fast Forward Program

A Filmalap célja a piac diktálta helyzetekre való gyors reakció, a szakemberhiány megszüntetése és a hazai filmes szakma versenyképességének növelése. Az erre a célra létrehozott Fast Forward Program küldetése, hogy a hazai szakmai környezetből jelenleg hiányzó, rövid képzésekkel fejlessze a szakembereket és belépési lehetőséget nyújtson a szakma iránt érdeklődők számára.

részletek

Filmipari képzési program

A Filmipari Képzési Programot a Magyar Nemzeti Filmalap indította útjára a hazai filmgyártás versenyképességének fokozása érdekében. A program elsődleges célja a filmes szakemberek utánpótlásának elősegítése, amelyre a hazai filmiparban kritikussá vált munkaerőhiány miatt van égető szükség. Hosszú távon a program hozzájárulhat a filmszakmában rejlő gazdasági és kulturális lehetőségek hatékony kihasználásához.

részletek

Gyakori kérdések

A Filmszakmai Képzési Program producereket érintő kötelezettségeiről és a gyakorlati tennivalókról az alábbiakban megválaszoltuk a leggyakrabban ismétlődő kérdéseket.

A Nemzeti Filmiroda felszólítás után hivatalból törli a természetes személyt vagy szervezetet a nyilvántartásából. A gyakornokok alkalmazását az MNF ellenőrzi.

A Filmalap által üzemeltett filmesgyakornok.hu online portálra, amely egy olyan online piactér, ahol a filmes produkciókban gyakornokoskodni szándékozók és a Magyarországon készülő filmes produkciók képviselői találhatnak egymásra. Ennek az online felületnek az a célja, hogy felélénkítse a magyar filmiparban működő gyakornoki rendszert, és ezen keresztül a szélesebb körű szakmai gyakorlati képzést elősegítse. Így az MNF javasolja, hogy a produkciókat közvetlenül megkereső gyakornokokat ösztönözze, hogy mielőbb regisztráljanak a filmesgyakornok.hu oldalon annak érdekében, hogy minél könnyebben és gyorsabban találjanak gyakornoki lehetőséget valamely magyarországi filmforgatáson.

Mindenki, aki mozgóképszakmai képzésben résztvesz, korábban részt vett vagy legalább egy játékfilm gyártásában gyakorlatot szerzett, és ez utóbbit legalább egy producer ajánlólevelével igazolni tudja.

A támogatásra jogosultság megállapítására vonatkozó kérelem benyújtásával egyidejűleg a filmelőállító, illetve a filmgyártó vállalkozás nyilatkozik a gyakornokok alkalmazásáról. Filmalkotásonként, a közvetlen magyar filmgyártási költségtől függően a filmelőállítóknak, vagy a filmgyártó vállalkozásnak kötelezően kell gyakornokot alkalmazniuk, legalább 5 héten keresztül, a film bármely gyártási részlegében, amelyben a gyakornokok szakmai felügyelete és irányítása biztosítható.

Nem kell gyakornokot alkalmazni a 10 millió forintot el nem érő közvetlen filmgyártási költséggel rendelkező, valamint a filmművészeti állami felsőoktatási képzés keretében készülő filmalkotások esetén.

10 millió - 100 millió forint közötti közvetlen filmgyártási költséggel rendelkező filmalkotások esetén 1 gyakornokot kell alkalmazni.

100 millió - 500 millió forint közötti közvetlen filmgyártási költséggel rendelkező filmalkotások esetén 2 gyakornokot kell alkalmazni.

500 millió forintot meghaladó közvetlen filmgyártási költséggel rendelkező filmalkotások esetén 5 gyakornokot kell alkalmazni. A gyakornokok alkalmazására vonatkozó szabályokat azon filmalkotások esetében kell alkalmazni, melyek a Nemzeti Filmirodánál 2016. július 17. napját követően nyújtják be támogatásra jogosultság megállapítására irányuló kérelmeiket.

A mozgóképszakmai képzési hozzájárulás közvetlen filmgyártási költségnek minősül. Az MNF mozgóképszakmai képzési hozzájárulást az erre a célra létrehozott külön számlán tartja nyilván. A befizetésről az MNF igazolást állít ki.

A mozgóképszakmai képzési hozzájárulást a Magyar Nemzeti Filmalap (MNF) elkülönített bankszámlájára a támogatásra jogosultságot megállapító döntés jogerőre emelkedésétől számított hatvan napon belül kell befizetni.

Minden közvetett támogatásban részesülő filmelőállítónak vagy filmgyártó vállalkozásnak, a Nemzeti Filmiroda közvetett támogatásra jogosultságot megállapító döntésében meghatározott közvetlen filmgyártási költség 0,5%-át, de filmalkotásonként legfeljebb tizenötmillió forintot mozgóképszakmai képzési hozzájárulás címén kell megfizetnie az MNF-nek. Ez azt jelenti például, hogy 1 milliárdos közvetlen magyar filmgyártási költség esetén 5 millió forintot, és 3 milliárd, vagy annál magasabb költség esetén maximum 15 millió forintot kell filmalkotásonként a filmelőállító vagy filmgyártó vállalkozásnak fizetni. Nem kell mozgóképszakmai képzési hozzájárulást fizetni a tízmillió forintot el nem érő közvetlen filmgyártási költséggel rendelkező filmalkotásra.

Az MNF a Filmszakmai Képzési programmal, a filmes szakember utánpótlás elősegítésével a szakmán belül és a beszállítói területeken jelentkező már kritikussá vált munkaerőhiány megoldását, s így a hazai filmes szakma versenyképességének növelését célozza meg. A beszedett mozgóképszakmai képzési hozzájárulásból az MNF folyamatos támogatást biztosít egyedi pályázati kiírások alapján filmszakmai képzések számára. Az első pályázati kiírás 2016. júniusában jelent meg (Filmszakmai Képzések Támogatása 1.) A gyakornoki program elindításával (filmesgyakornok.hu) az MNF erősíteni szeretné a filmes oktatás és a filmipar közötti együttműködést.

Érdekel a filmezés?

Regisztrálj most!

A honlap zavartalan működése érdekében cookie-kat (sütiket) használunk.RENDBEN